Tìm kiếm
Sắp xếp theo...
 • Chiều cao: 183 cm
 • Chiều dài: 377 cm
 • Chiều rộng: 77 cm
 • Lớp phủ: Khung thép, mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: Ống thép D60, D34 
 • Mua ngay
THANG CẦU VỒNG NIK-734448
 • Chiều cao: 222 cm
 • Chiều dài: 302 cm
 • Chiều rộng: 162 cm
 • Lớp phủ: Khung thép, mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: Ống thép D90, D34 
 • Mua ngay
XÀ ĐƠN 3 BẬC NIK-731327
 • Chiều cao:  cm
 • Chiều dài:  cm
 • Chiều rộng:  cm
 • Lớp phủ:  
 • Vật liệu chính:  
 • Mua ngay
Mâm xoay NIK-734445
 • Chiều cao: 194 cm
 • Chiều dài: 314 cm
 • Chiều rộng: 117 cm
 • Lớp phủ: Khung thép, mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: Ống D90, D76, D60,... 
 • Mua ngay
 • Chiều cao: 194 cm
 • Chiều dài: 418 cm
 • Chiều rộng: 117 cm
 • Lớp phủ: Khung thép, mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: Ống D90, D76, 60,...  
 • Mua ngay
 • Chiều cao: 195 cm
 • Chiều dài: 405 cm
 • Chiều rộng: 65 cm
 • Lớp phủ: Khung thép, mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: Ống thép D60, D34 
 • Mua ngay
server-notice
 
>