Tìm kiếm
Sắp xếp theo...
 • Chiều dài: 240 cm
 • Chiều rộng: 198  cm
 • Chiều cao: 133  cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: Thép ống D76x3, D60x2.5, D49x2, D34x3 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 247 cm
 • Chiều rộng: 240 cm
 • Chiều cao: 136 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: Thép ống D76x3, D60x3, D49x3, D34x3 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 125 cm
 • Chiều rộng: 61 cm
 • Chiều cao: 145 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính:  D60x3, D49x3, D34x3 ,…  
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 111 cm
 • Chiều rộng: 54 cm
 • Chiều cao: 122 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: Thép ống D49x2, D42x1.5, Hộp 30x60x1.5 ,… 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 227 cm
 • Chiều rộng: 104 cm
 • Chiều cao: 136 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: Thép ống D60x3, D49x3, D34x3, D27x2… 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 154  cm
 • Chiều rộng: 48 cm
 • Chiều cao: 54  cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: Thép ống D34x2, D27x2, D42x2,… 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 143 cm
 • Chiều rộng: 61 cm
 • Chiều cao: 146 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: Thép ống D60x3, D49x2, D49x3, D34x3 ,…  
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 126  cm
 • Chiều rộng: 110 cm
 • Chiều cao: 121 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: Thép ống D90x3, D60x3, D90x3, D42x3,…  
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 110 cm
 • Chiều rộng: 110 cm
 • Chiều cao: 130 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: Thép ống D90x3, D60x3, D42x2, Hộp 40x40x3,… 
 • Mua ngay
server-notice
 
>