Tìm kiếm
Sắp xếp theo...
 • Chiều dài: 260 cm
 • Chiều cao: 173 cm
 • Chiều rộng: 90 cm
 • Lớp phủ: Khung thép mạ kẽm, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: Lò xo nhập khẩu, Lốp xe 
 • Mua ngay
BẬP BÊNH ĐỨNG NIK-731425-5
 • Chiều dài: 130 cm
 • Chiều cao: 85 cm
 • Chiều rộng: 30 cm
 • Lớp phủ: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện cho độ bền lên đến 20 năm 
 • Vật liệu chính: Lò xo nhập khẩu, nhựa LLDPE, khung thép 
 • Mua ngay
BẬP BÊNH CON NGỰA NIK-731415-2H
 • Chiều dài: 308 cm
 • Chiều cao: 85 cm
 • Chiều rộng: 37 cm
 • Lớp phủ: Khung thép, mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: Lò xo nhập khẩu 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 135 cm
 • Chiều cao: 78 cm
 • Chiều rộng: 92 cm
 • Lớp phủ: mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: Lò xo nhập khẩu, tấm HDPE hoặc tấm HPL. Khung thép 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 130 cm
 • Chiều cao: 83 cm
 • Chiều rộng: 30 cm
 • Lớp phủ: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện cho độ bền lên đến 20 năm 
 • Vật liệu chính: Lò xo nhập khẩu, nhựa LLDPE, khung thép 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 130 cm
 • Chiều cao: 82 cm
 • Chiều rộng: 30 cm
 • Lớp phủ: mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: Lò xo nhập khẩu, tấm HPL hoặc tấm HDPE. Khung thép 
 • Mua ngay
BẬP BÊNH CÁ NGỰA NIK-731415-2S
 • Chiều dài: 160 cm
 • Chiều cao: 79 cm
 • Chiều rộng: 55 cm
 • Lớp phủ:  Khung thép, mạ kẽm, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính:  Lò xo nhập khẩu, nhựa LLDPE 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 135 cm
 • Chiều cao: 78 cm
 • Chiều rộng: 92 cm
 • Lớp phủ: Khung thép, mạ kẽm, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính:  Lò xo nhập khẩu, nhựa LLDPE 
 • Mua ngay
server-notice
 
>