Tìm kiếm
Sắp xếp theo...
 • Chiều dài: 200 cm
 • Chiều rộng: 74 cm
 • Chiều cao: 205 cm
 • Lớp phủ: Tất cả mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: Ống thép D140x4, D90x3, D60x3, D42x2 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 202 cm
 • Chiều rộng: 64 cm
 • Chiều cao: 143 cm
 • Lớp phủ: Tất cả mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: Ống D140x4, D49x2, D42x3... 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 302 cm
 • Chiều rộng: 22 cm
 • Chiều cao: 228 cm
 • Lớp phủ: Tất cả mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: D90x3, D34x5... 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 182 cm
 • Chiều rộng: 182 cm
 • Chiều cao: 228 cm
 • Lớp phủ: Tất cả mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: D140x4, D34x3.... 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 93 cm
 • Chiều rộng: 83 cm
 • Chiều cao: 182 cm
 • Lớp phủ: Tất cả mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: Ống D140x4, D49x3, D34x2, D27x1.5.... 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 115 cm
 • Chiều rộng: 104 cm
 • Chiều cao: 150 cm
 • Lớp phủ: Tất cả mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: Ống D140x4, D60x3, D34x2, D27x1.5... 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 166 cm
 • Chiều rộng: 55,4 cm
 • Chiều cao: 100,8 cm
 • Lớp phủ: Tất cả mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: Ống D140x4, D34x2, D27x2 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 157 cm
 • Chiều rộng: 123 cm
 • Chiều cao: 63 cm
 • Lớp phủ: Tất cả mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: D140x4, D34x2... 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 158 cm
 • Chiều rộng: 158 cm
 • Chiều cao: 130 cm
 • Lớp phủ: Tất cả mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: Ống D140x4, D49x2, D42x3... 
 • Mua ngay
server-notice
 
>