Tìm kiếm
Sắp xếp theo...
 • Chiều dài: 164 cm
 • Chiều rộng: 146  cm
 • Chiều cao: 96 cm
 • Lớp phủ: Thép ống nhúng kẽm nóng, sơn tĩnh điện  
 • Vật liệu chính: D140x3.96mm, D90x3mm, D49x2mm, D76x3mm…vv. ­ Compact.  
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 163 cm
 • Chiều rộng: 133  cm
 • Chiều cao: 179  cm
 • Lớp phủ: Thép ống nhúng kẽm nóng, sơn tĩnh điện  
 • Vật liệu chính: D140x3.96mm, D90x3mm,D49x2mm, D76x3mm…vv. ­ Compact. 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 228 cm
 • Chiều rộng: 120  cm
 • Chiều cao: 244  cm
 • Lớp phủ: Thép ống nhúng kẽm nóng, sơn tĩnh điện  
 • Vật liệu chính: D140x3.96mm, D90x3mm, D34x5mm, …vv 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 163  cm
 • Chiều rộng: 83  cm
 • Chiều cao: 138 cm
 • Lớp phủ: Thép ống nhúng kẽm nóng, sơn tĩnh điện  
 • Vật liệu chính: D140x3.96mm, D90x3mm, D49x2mm, D76x3mm…vv. ­ Compact.  
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 163 cm
 • Chiều rộng: 141 cm
 • Chiều cao: 135 cm
 • Lớp phủ: Thép ống nhúng kẽm nóng, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: D140x3.96mm, D90x3mm, D49x2mm, D76x3mm…vv. ­ Compact. 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 163 cm
 • Chiều rộng: 99  cm
 • Chiều cao: 126  cm
 • Lớp phủ: ­Thép ống nhúng kẽm nóng, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: D140x3.96mm, D90x3mm, D49x3mm, …vv 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 163  cm
 • Chiều rộng: 89 cm
 • Chiều cao: 135 cm
 • Lớp phủ: Thép ống nhúng kẽm nóng, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: D140x3.96mm, D90x3mm,D49x2mm, D76x3mm…vv 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 82 cm
 • Chiều rộng: 74 cm
 • Chiều cao: 52 cm
 • Lớp phủ: Thép ống nhúng kẽm nóng, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: D90x3mm, D49x3mm, …vv 
 • Mua ngay
server-notice
 
>