Tìm kiếm
Sắp xếp theo...
 • Chiều dài: 220 cm
 • Chiều rộng: 74 cm
 • Chiều cao: 199 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: D90x3, D60x3, D49x3, D42x2.5, D34x2 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 216 cm
 • Chiều rộng: 74 cm
 • Chiều cao: 202 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: D90x3, D60x3, D49x3, D42x2.5, D34x2,... 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 174 cm
 • Chiều rộng: 104 cm
 • Chiều cao: 195 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: D90x3, D60x3, D42x2, D34x3,... 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 106 cm
 • Chiều rộng: 94 cm
 • Chiều cao: 195 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: Ống D90x3, D60x3, D34x1.9, D27x1.5,… 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 244 cm
 • Chiều rộng: 72 cm
 • Chiều cao: 195 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: Ống D90x3, D60x3, D42x3, ,… 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 163 cm
 • Chiều rộng: 81 cm
 • Chiều cao: 227 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: Ống D90x3, D60x2, D34x2, ,… 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 170 cm
 • Chiều rộng: 56 cm
 • Chiều cao: 195 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: Ống D90x3, D60x3, D49x2, D27x2 ,… 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 302 cm
 • Chiều rộng: 61 cm
 • Chiều cao: 195 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: Ống D90x3, D60x3, D49x3, D34x3 ,…  
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 154,6 cm
 • Chiều rộng: 134,8 cm
 • Chiều cao: 195 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: Ống D90x3, D60x3, D49x3, D42x3, D34x3, D25x2, Hộp 20x40x2, Hộp 25x50x2 ,… 
 • Mua ngay
server-notice
 
>