Tìm kiếm
Sắp xếp theo...
 • Chiều dài: 121 cm
 • Chiều rộng: 62 cm
 • Chiều cao: 143 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: Ống D114x3, D76x3, D49x3, D34x3 ... 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 129 cm
 • Chiều rộng: 104 cm
 • Chiều cao: 152 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: Ống D114x3, D60x3, D34x2, D27x1.5,… 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 202 cm
 • Chiều rộng: 64 cm
 • Chiều cao: 143 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: Ống D114x3, D49x3, D34x2, D27x1.5,… 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 152 cm
 • Chiều rộng: 152 cm
 • Chiều cao: 132 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng 
 • Vật liệu chính: Ống D114x3, D49x2, D42x3, D34x2...  
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 124 cm
 • Chiều rộng: 80 cm
 • Chiều cao: 124 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: Ống D114x3, D90x3, D60x3, D42x3, ...  
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 142 cm
 • Chiều rộng: 121 cm
 • Chiều cao: 61 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: Ống D114x3, D34x2,... 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 105 cm
 • Chiều rộng: 64 cm
 • Chiều cao: 104 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: Ống D114x3, D60x3, D34x2, ... 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 105 cm
 • Chiều rộng: 50 cm
 • Chiều cao: 148 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: Ống D114x3, D76x3, D60x3, ...  
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 186 cm
 • Chiều rộng: 45 cm
 • Chiều cao: 148 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: Ống D114x3, D60x3, D34x3, .. 
 • Mua ngay
server-notice
 
>