Tìm kiếm
Sắp xếp theo...
 • Chiều dài: 850 cm
 • Chiều cao: 356 cm
 • Chiều rộng: 643 cm
 • Lớp phủ: mạ kẽm, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: Nhựa LLDPE, khung thép ống D114, D34 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 1014 cm
 • Chiều cao: 584 cm
 • Chiều rộng: 1042 cm
 • Lớp phủ: mạ kẽm, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: Nhựa LLDPE, khung thép ống D114, D34 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 1198 cm
 • Chiều cao: 364 cm
 • Chiều rộng: 583 cm
 • Lớp phủ: mạ kẽm, sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: Nhựa LLDPE, khung thép ống D114, D34, 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 943 cm
 • Chiều cao: 480 cm
 • Chiều rộng: 586 cm
 • Lớp phủ: mạ kẽm, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: Nhựa LLDPE, khung thép ống D114, D34 
 • Mua ngay
server-notice
 
>