Tìm kiếm
Sắp xếp theo...
 • Chiều dài: 115 cm
 • Chiều rộng: 79 cm
 • Chiều cao: 125 cm
 • Lớp phủ: Sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: Thép ống D114x3, D60x3 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 142 cm
 • Chiều rộng: 121 cm
 • Chiều cao: 61 cm
 • Lớp phủ: Sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: Thép ống D114x3, D34x2 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 105 cm
 • Chiều rộng: 64 cm
 • Chiều cao: 104 cm
 • Lớp phủ: Sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: Thép ống D114x3, D60x3 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 105 cm
 • Chiều rộng: 50 cm
 • Chiều cao: 148 cm
 • Lớp phủ: Sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: Thép ống D114x3, D76x3 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 186 cm
 • Chiều rộng: 45 cm
 • Chiều cao: 148 cm
 • Lớp phủ: Sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: Thép ống D114x3, D60x3 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 212 cm
 • Chiều rộng: 74 cm
 • Chiều cao: 193 cm
 • Lớp phủ: Sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: Thép ống D114x3, D60x3, D34x3 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 222  cm
 • Chiều rộng: 74 cm
 • Chiều cao: 193 cm
 • Lớp phủ: Sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: Thép ống D114x3, D49x3, D27x1.5 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 216 cm
 • Chiều rộng: 74 cm
 • Chiều cao: 193 cm
 • Lớp phủ: Sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: Thép ống D114x3, D60x3, D34x3 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 115 cm
 • Chiều rộng: 62 cm
 • Chiều cao: 143 cm
 • Lớp phủ: Sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: Thép ống D114x3, D76x3 
 • Mua ngay
 
>