Tìm kiếm
Sắp xếp theo...
 • Chiều dài: 120 cm
 • Chiều rộng: 79 cm
 • Chiều cao: 126  cm
 • Lớp phủ: Tất cả mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: Ống D140x4, D90x3, D60x3, D42x3... 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 186 cm
 • Chiều rộng: 45 cm
 • Chiều cao: 149 cm
 • Lớp phủ: Tất cả mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: Ống D140x4, D60x3, D34x3.... 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 165 cm
 • Chiều rộng: 165 cm
 • Chiều cao: 110 cm
 • Lớp phủ: Tất cả mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: Ống D140x4, D90x3, D49x2 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 100 cm
 • Chiều rộng: 54 cm
 • Chiều cao: 117 cm
 • Lớp phủ: Tất cả mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: Ống D114x3, D60x3, D42x2, Hộp 30x60x2... 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 105 cm
 • Chiều rộng: 64 cm
 • Chiều cao: 104 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng 
 • Vật liệu chính: Ống D140x4, D60x3, D34x2, ... 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 106 cm
 • Chiều rộng: 52 cm
 • Chiều cao: 148 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng 
 • Vật liệu chính: Ống D140x4, D90x3, D60x3, D42x2 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 121 cm
 • Chiều rộng: 62 cm
 • Chiều cao: 143 cm
 • Lớp phủ: Mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: Ống D140x4, D90x3, D49x5, D34x3 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 118 cm
 • Chiều rộng: 78 cm
 • Chiều cao: 100 cm
 • Lớp phủ: Tất cả mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: Ống D140x4, D27x2, D34x3, D49x2, Hộp 50x50x3, Hộp 40x80x2.5 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 110 cm
 • Chiều rộng: 87 cm
 • Chiều cao: 148 cm
 • Lớp phủ: Tất cả mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: Ống D140x4, D49x3, 34x2 
 • Mua ngay
server-notice
 
>