Tìm kiếm
Sắp xếp theo...
 • Chiều dài: 241 cm
 • Chiều rộng: 56 cm
 • Chiều cao: 195 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: Ống D90x3, Ống D114x3, D60x3, D42x2, Hộp 30x60x2, ... 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 224 cm
 • Chiều rộng: 59 cm
 • Chiều cao: 147  cm
 • Lớp phủ: Tất cả mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: Ống D140x4, D90x3, D60x3, D42x2 ... 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 113 cm
 • Chiều rộng: 61 cm
 • Chiều cao: 132 cm
 • Lớp phủ: Tất cả mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: Ống D140x4, D90x3, d34x3 ... 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 113 cm
 • Chiều rộng: 91  cm
 • Chiều cao: 136  cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: Thép ống D60x3, D49x3, D34x3,… 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 205 cm
 • Chiều rộng: 72 cm
 • Chiều cao: 197 cm
 • Lớp phủ: Tất cả mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu chính: Ống thép D140x4, D60x3, D42x2, D34x3, Hộp 40x40x3,…  
 • Mua ngay
 
>