Tìm kiếm
Sắp xếp theo...
 • Chiều dài: 227 cm
 • Chiều rộng: 104 cm
 • Chiều cao: 136 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: Thép ống D60x3, D49x3, D34x3, D27x2… 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 154  cm
 • Chiều rộng: 48 cm
 • Chiều cao: 54  cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: Thép ống D34x2, D27x2, D42x2,… 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 143 cm
 • Chiều rộng: 61 cm
 • Chiều cao: 146 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: Thép ống D60x3, D49x2, D49x3, D34x3 ,…  
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 126  cm
 • Chiều rộng: 110 cm
 • Chiều cao: 121 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: Thép ống D90x3, D60x3, D90x3, D42x3,…  
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 110 cm
 • Chiều rộng: 110 cm
 • Chiều cao: 130 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: Thép ống D90x3, D60x3, D42x2, Hộp 40x40x3,… 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 138 cm
 • Chiều rộng: 104 cm
 • Chiều cao: 138  cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: Thép ống D60x2, D49x2, D34x3, D27x2….  
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 155  cm
 • Chiều rộng: 58 cm
 • Chiều cao: 49 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: Thép ống D49x2.5, D34x3,34x2 ,…  
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 163 cm
 • Chiều rộng: 133  cm
 • Chiều cao: 179  cm
 • Lớp phủ: Thép ống nhúng kẽm nóng, sơn tĩnh điện  
 • Vật liệu chính: D140x3.96mm, D90x3mm,D49x2mm, D76x3mm…vv. ­ Compact. 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 228 cm
 • Chiều rộng: 120  cm
 • Chiều cao: 244  cm
 • Lớp phủ: Thép ống nhúng kẽm nóng, sơn tĩnh điện  
 • Vật liệu chính: D140x3.96mm, D90x3mm, D34x5mm, …vv 
 • Mua ngay
 
>