Tìm kiếm
Sắp xếp theo...
 • Chiều dài: 105 cm
 • Chiều rộng: 50 cm
 • Chiều cao: 148 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: Ống D114x3, D76x3, D60x3, ...  
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 186 cm
 • Chiều rộng: 45 cm
 • Chiều cao: 148 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: Ống D114x3, D60x3, D34x3, .. 
 • Mua ngay
 • Chiều cao: 212 cm
 • Chiều dài: 74 cm
 • Chiều rộng: 193 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: Ống D140x4, D60x3, D34x3, ...  
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 222  cm
 • Chiều rộng: 74 cm
 • Chiều cao: 193 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: Ống D114x3, D60x3, D34x3, ... 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 216 cm
 • Chiều rộng: 74 cm
 • Chiều cao: 193 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: Ống D114x3, D60x3, D34x3, ... 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 240 cm
 • Chiều rộng: 198  cm
 • Chiều cao: 133  cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: Thép ống D76x3, D60x2.5, D49x2, D34x3 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 247 cm
 • Chiều rộng: 240 cm
 • Chiều cao: 136 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: Thép ống D76x3, D60x3, D49x3, D34x3 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 125 cm
 • Chiều rộng: 61 cm
 • Chiều cao: 145 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính:  D60x3, D49x3, D34x3 ,…  
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 111 cm
 • Chiều rộng: 54 cm
 • Chiều cao: 122 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu chính: Thép ống D49x2, D42x1.5, Hộp 30x60x1.5 ,… 
 • Mua ngay
 
>