Tìm kiếm
Sắp xếp theo...
 • Chiều cao: 59 cm
 • Chiều dài: 50 cm
 • Chiều rộng: 155 cm
 • Lớp phủ: Sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu: Thép hộp vuông 40x40, dày 1.5mm 
 • Mua ngay
 • Chiều cao: 14 cm
 • Chiều dài: 70 cm
 • Chiều rộng: 29 cm
 • Lớp phủ: Sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu: Thép hộp 30x60, dày 1.5mm; Tấm cao su chống trượt 
 • Mua ngay
 • Chiều cao: 14 cm
 • Chiều dài: 90 cm
 • Chiều rộng: 33 cm
 • Lớp phủ: Sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu: Thép tấm dày 3mm; Tấm cao su chống trượt 
 • Mua ngay
 • Chiều cao: 200 cm
 • Chiều dài: 300 cm
 • Chiều rộng: 120  cm
 • Lớp phủ: Sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu: Ống thép D76 
 • Mua ngay
 • Chiều cao: 210 cm
 • Chiều dài: 600 cm
 • Chiều rộng: 120  cm
 • Lớp phủ: Sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu: Thép ống D76 
 • Mua ngay
 
>