Tìm kiếm
Sắp xếp theo...
 • Chiều cao: 243 cm
 • Chiều dài: 224 cm
 • Chiều rộng: 224 cm
 • Lớp phủ:  Khung thép, mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu: Ống thép D60, D34 
 • Mua ngay
THANG LEO CHỮ X NIK-731145
 • Chiều cao: 118 cm
 • Chiều dài: 203 cm
 • Chiều rộng: 128 cm
 • Lớp phủ: Khung thép, mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu: Ống thép D90, D49, D34 
 • Mua ngay
 • Chiều cao: 132 cm
 • Chiều dài: 200 cm
 • Chiều rộng: 75 cm
 • Lớp phủ: Khung thép, mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu: Ống thép D42, D49 
 • Mua ngay
XÀ KÉP NIK-711223
 • Chiều cao: 203 cm
 • Chiều dài: 384 cm
 • Chiều rộng: 124 cm
 • Lớp phủ: Khung thép, mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu: Ống thép D90, D60, D34 
 • Mua ngay
DÀN LEO NGANG NIK-731146
 • Chiều cao: 244 cm
 • Chiều dài: 390 cm
 • Chiều rộng: 344 cm
 • Lớp phủ: Khung thép, mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu: Ống D114, D60, D42 
 • Mua ngay
 • Chiều cao: 235 cm
 • Chiều dài: 438 cm
 • Chiều rộng: 426 cm
 • Lớp phủ: Khung thép, mạ kẽm nhúng nóng, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu: D114, D60, 49 
 • Mua ngay
 • Chiều cao: 192 cm
 • Chiều dài: 297 cm
 • Chiều rộng: 286 cm
 • Lớp phủ: Khung thép, mạ kẽm, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu: Ống D60, D34 
 • Mua ngay
 • Chiều cao: 124 cm
 • Chiều dài: 218 cm
 • Chiều rộng: 118 cm
 • Lớp phủ: Khung thép, mạ kẽm, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu:  Ống D90, D34... 
 • Mua ngay
CẦU KHỈ NIK94901TG
 • Chiều cao: 124 cm
 • Chiều dài: 219 cm
 • Chiều rộng: 118 cm
 • Lớp phủ: Khung thép, mạ kẽm, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu: Ống D90, D34 
 • Mua ngay
CẦU TREO NIK94900TG
 
>