Tìm kiếm
Sắp xếp theo...
 • Chiều dài: 123,5 cm
 • Chiều rộng: 80,2 cm
 • Chiều cao: 124 cm
 • Lớp phủ: Sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu: Ống thép D114x3, D90x3, D60x3, D42x3, ... 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 156,5 cm
 • Chiều rộng: 123,5 cm
 • Chiều cao: 62,5 cm
 • Lớp phủ: Sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu: Ống thép D114x3, D34x2,... 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 105 cm
 • Chiều rộng: 64 cm
 • Chiều cao: 104 cm
 • Lớp phủ: Sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu: Ống thép D114x3, D60x3, D34x2, ...  
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 104,5 cm
 • Chiều rộng: 54 cm
 • Chiều cao: 148 cm
 • Lớp phủ: Sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu: Ống thép D114x3, D76x3, D60x3, ... 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 185 cm
 • Chiều rộng: 45 cm
 • Chiều cao: 148 cm
 • Lớp phủ: Sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu: Ống thép D114x3, D60x3, D34x3, ...  
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 222 cm
 • Chiều rộng: 74,2 cm
 • Chiều cao: 192,5 cm
 • Lớp phủ: Sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu: Ống thép D140x4, D60x3, D34x3, ...  
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 222 cm
 • Chiều rộng: 74,2 cm
 • Chiều cao: 192,5 cm
 • Lớp phủ: Sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu: Ống thép D114x3, D60x3, D34x3, ...  
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 216 cm
 • Chiều rộng: 74,2 cm
 • Chiều cao: 192,5 cm
 • Lớp phủ: Sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu: Ống thép D114x3, D60x3, D34x3, ...  
 • Mua ngay
 
>