Tìm kiếm
Sắp xếp theo...
 • Chiều dài: 113 cm
 • Chiều rộng: 61 cm
 • Chiều cao: 132 cm
 • Lớp phủ: Sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu: Ống thép D140x4, D49x3, D60x3, D25x2, Hộp 25x50x3 ... 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 118 cm
 • Chiều rộng: 78 cm
 • Chiều cao: 100 cm
 • Lớp phủ: Sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu: Ống thép D140x4, D27x2, D34x3, D49x2, Hộp 50x50x3, Hộp 40x80x2.5 ...  
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 110 cm
 • Chiều rộng: 87 cm
 • Chiều cao: 148 cm
 • Lớp phủ: Sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu: Ống thép D140x4, D49x3, 34x2,… 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 115 cm
 • Chiều rộng: 62 cm
 • Chiều cao: 143 cm
 • Lớp phủ: Sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu: Ống thép D140x4, D90x3, D49x3, D34x3 ... 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 120 cm
 • Chiều rộng: 62 cm
 • Chiều cao: 143 cm
 • Lớp phủ: Sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu: Ống thép D114x3, D76x3, D49x3, D34x3 ...  
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 126 cm
 • Chiều rộng: 104 cm
 • Chiều cao: 150 cm
 • Lớp phủ: Sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu: Ống thép D114x3, D60x3, D34x2, D27x1.5,… 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 92,5 cm
 • Chiều rộng: 83,5 cm
 • Chiều cao: 182 cm
 • Lớp phủ: Sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu: Ống thép D114x3, D49x3, D34x2, D27x1.5,… 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 214,4 cm
 • Chiều rộng: 65 cm
 • Chiều cao: 142 cm
 • Lớp phủ: Sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu: Ống thép D114x3, D49x2, D42x3, … 
 • Mua ngay
 • Chiều dài:  cm
 • Chiều rộng: 158 cm
 • Chiều cao: 130 cm
 • Lớp phủ: Sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu: Ống thép D114x3, D49x2, D42x3, D34x2... 
 • Mua ngay
 
>