Tìm kiếm
Sắp xếp theo...
 • Chiều dài: 240 cm
 • Chiều rộng: 198,5 cm
 • Chiều cao: 133,5 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu: Thép ống D76x3, D60x2.5, D49x2, D34x3 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 247 cm
 • Chiều rộng: 240 cm
 • Chiều cao: 136 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu: Thép ống D76x3, D60x3, D49x3, D34x3 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 130 cm
 • Chiều rộng: 61,5  cm
 • Chiều cao: 149  cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu:  D60x3, D49x3, D34x3 ,…  
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 111 cm
 • Chiều rộng: 55  cm
 • Chiều cao: 122 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu: Thép ống D49x2, D42x1.5, Hộp 30x60x1.5 ,… 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 223 cm
 • Chiều rộng: 104 cm
 • Chiều cao: 136 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu: Thép ống D60x3, D49x3, D34x3, D27x2… 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 112 cm
 • Chiều rộng: 91 cm
 • Chiều cao: 136 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu: Thép ống D60x3, D34x3, D49x3 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 154  cm
 • Chiều rộng: 48 cm
 • Chiều cao: 54  cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu: Thép ống D34x2, D27x2, D42x2,… 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 144 cm
 • Chiều rộng: 61,5 cm
 • Chiều cao: 149 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu: Thép ống D60x3, D49x2, D49x3, D34x3 ,…  
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 126  cm
 • Chiều rộng: 110 cm
 • Chiều cao: 121 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu: Thép ống D90x3, D60x3, D90x3, D42x3,…  
 • Mua ngay