Tìm kiếm
Sắp xếp theo...
 • Chiều dài: 493 cm
 • Chiều cao: 383 cm
 • Chiều rộng: 140 cm
 • Lớp phủ: mạ kẽm, sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu: Tấm HPL hoặc tấm HDPE, nhựa LLDPE. Khung thép ống D90, D34,... 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 493 cm
 • Chiều cao: 331 cm
 • Chiều rộng: 268 cm
 • Lớp phủ: mạ kẽm, sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu: Tấm HPL hoặc tấm HDPE, nhựa LLDPE. Khung thép ống D90, D34,... 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 531 cm
 • Chiều cao: 331 cm
 • Chiều rộng: 248 cm
 • Lớp phủ: mạ kẽm, sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu: Tấm HPL hoặc tấm HDPE, nhựa LLDPE. Khung thép ống D90, D76, D60 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 629 cm
 • Chiều cao: 368 cm
 • Chiều rộng: 300 cm
 • Lớp phủ: mạ kẽm, sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu: ấm compact HPL hoặc tấm HDPE, nhựa LLDPE. Khung thép ống D90, D34 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 582 cm
 • Chiều cao: 258 cm
 • Chiều rộng: 177 cm
 • Lớp phủ: mạ kẽm, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu: nhựa HDPE, tấm compact HPL. Khung thép ống D90, D60 
 • Mua ngay
NHÀ LIÊN HOÀN -... NIK731003-DT
 • Chiều dài: 583 cm
 • Chiều cao: 258 cm
 • Chiều rộng: 196 cm
 • Lớp phủ: mạ kẽm, sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu:  tấm HDPE hoặc tấm HPL, nhựa LLDPE. Khung thép ống D 90, D34 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 696 cm
 • Chiều cao: 317 cm
 • Chiều rộng: 160 cm
 • Lớp phủ: mạ kẽm, sơn tĩnh điện.  
 • Vật liệu:  lò xo, tấm nhựa HDPE hoặc tấm HPL. Khung thép ống D90, D60 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 688 cm
 • Chiều cao: 383 cm
 • Chiều rộng: 385 cm
 • Lớp phủ: mạ kẽm, sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu:  tấm HDPE hoặc tấm HPL, nhựa LLDPE, khung thép ống D90, D76 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 790 cm
 • Chiều cao: 343 cm
 • Chiều rộng: 629 cm
 • Lớp phủ: mạ kẽm, sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu: Gỗ tự nhiên, tấm HDPE hoặc tấm HPL. Nhựa LLDPE, Khung thép D76, D34 
 • Mua ngay
 
>