Tìm kiếm
Sắp xếp theo...
 • Chiều dài: 120 cm
 • Chiều rộng: 62 cm
 • Chiều cao: 143 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu: Ống D114x3, D76x3, D49x3, D34x3 ... 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 126 cm
 • Chiều rộng: 104 cm
 • Chiều cao: 150 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu: Ống D114x3, D60x3, D34x2, D27x1.5,… 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 92,5 cm
 • Chiều rộng: 83,5 cm
 • Chiều cao: 182 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu: Ống D114x3, D49x3, D34x2, D27x1.5,… 
 • Mua ngay
 • Chiều dài:  cm
 • Chiều rộng:  cm
 • Chiều cao: 130 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng 
 • Vật liệu: Ống D114x3, D49x2, D42x3, D34x2...  
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 123,5 cm
 • Chiều rộng: 80,2 cm
 • Chiều cao: 124 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu: Ống D114x3, D90x3, D60x3, D42x3, ...  
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 156,5 cm
 • Chiều rộng: 123,5 cm
 • Chiều cao: 62,5 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu: Ống D114x3, D34x2,... 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 105 cm
 • Chiều rộng: 64 cm
 • Chiều cao: 104 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu: Ống D114x3, D60x3, D34x2, ... 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 104,5 cm
 • Chiều rộng: 54 cm
 • Chiều cao: 148 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu: Ống D114x3, D76x3, D60x3, ...  
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 185 cm
 • Chiều rộng: 45 cm
 • Chiều cao: 148 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu: Ống D114x3, D60x3, D34x3, .. 
 • Mua ngay